ROČNÍK: 2015
 
2015 PUNKT MEETS MUSIC INFINITY 2015
 
Detail akce 2015
pátek 10. 4.
WORKSHOP 4 ► ORCHESTR BERG ► SOUNDWALK
17:00, Palác Akropolis
dočasně mimo provoz

INFO

Vycházet se bude přímo z Akropole. SOUNDWALK (zvuková procházka) je jakýkoliv typ procházky, jejímž hlavním cílem je naslouchat zvukům našeho okolí. V dnešní relativně hlučné městské krajině jsme se naučili neposlouchat. Náš svět klade navíc velký důraz na vizuální podněty, takže ty zvukové jsou často upozaděné. Zvuková procházka Orchestru BERG vám pomůže otevřít uši a objevit „nový“ svět… Sami se pak možná přistihnete, jak si takovou zvukovou procházku sami pro sebe necháváte vstoupit do každodenního života. Intenzivně naslouchat můžete totiž kdekoliv – doma, v obchodě, na ulici, na nádraží, v lese… Pojmy „zvuková procházka“ (soundwalk) a „zvuková krajina“ (soundscape) zavedl R. Murray Schafer (*1933), kanadský skladatel, pedagog a environmentalista, který se od 60. let 20. století zabývá fenoménem zvukového znečištění. V 70. letech začal také systematicky mapovat a dokumentovat zvukovou krajinu a mizející zvuky Vancouveru i dalších míst a měst. Má řadu následovníků (mj. Peter Huse, Barry Truax nebo Hildegard Westerkamp), jeho aktivity vedly k zavedení oboru akustická ekologie. Stejně jako u hudebních kompozic se u zvukové krajiny určuje její celková tonalita, ze které poté jako určující orientační body vystupují výrazné zvuky. Důležitou roli hraje také tónová a rytmická vyváženost. Skladatel a teoretik Barry Truax uvádí pojem zvukového horizontu, který udává vzdálenost, na niž jsme schopni „doslechnout“, co se děje v našem okolí. V hlučném prostředí se tento horizont může zmenšit natolik, že nejsme schopni slyšet ani vlastní kroky na ulici.


 
©2013-2021 ART FRAME Palác Akropolis s.r.o.